Terms Of Use

Regler och Villkor

Välkommen till Elite Magiska Svampar !

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of Elite Magic Shrooms ‘s Website, located at https://elitemagicshrooms.com/.

Genom att besöka denna webbplats utgår vi från att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Elite Magiska Svampar om du inte samtycker till att vidta alla de villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa Villkor, Sekretesspolicy och Ansvarsfriskrivning och alla Avtal: "Kund", "Du" och "Ditt" hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer Företagets regler och villkor. "Företaget", "Oss", "Vi", "Vår" och "Oss", hänvisar till vårt Företag. "Party", "Parterna", eller "Oss" refererar till både Kunden och oss själva. Alla termer hänvisar till erbjudandet, godkännande och beaktande av betalning nödvändiga för att genomföra processen för vårt bistånd till Kunden på det mest ändamålsenliga sättet för det uttryckliga syftet att uppfylla Kundens behov i fråga om tillhandahållande av Företagets tjänster som anges, i överensstämmelse med och med förbehåll för gällande lagstiftning i Nederländerna. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, kapitalisering och/eller hon/han eller de, som utbytbara och därför som hänvisar till samma.

Cookies

Vi anställa användning av cookies. Genom att besöka Elite Magiska Svampar , som du kommit överens om att använda cookies i avtal med Elite Magiska Svampar 's Privacy Policy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens information för varje besök. Cookies används på vår webbplats för att aktivera funktionaliteten på vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Några av våra affiliate/reklam parter kan också använda cookies.

Licens

Om inte annat anges, Elite Magiska Svampar och/eller dess licensgivare äger de immateriella rättigheter till allt material på Elite Magiska Svampar . Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan få tillgång till denna från Elite Magiska Svampar för ditt eget personliga bruk utsätts för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Publicera material från Elite Magiska Svampar
 • Sälja, hyra ut eller licensiera material från Elite Magiska Svampar
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Elite Magiska Svampar
 • Distribuera innehåll från Elite Magiska Svampar

Detta Avtal skall inledas den dag då detta beslut. 

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att posta och utbyta åsikter och information i vissa områden av webbplatsen. Elite Magiska Svampar inte filter, redigera, publicera eller granska Kommentarer före sin närvaro på webbplatsen. Kommentarer som inte återspeglar de åsikter och yttranden av Elite Magiska Svampar ,dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar de åsikter och synpunkter på den person som lägger upp deras synpunkter och åsikter. I den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar, Elite Magiska Svampar skall inte hållas ansvariga för Kommentarer och / eller ansvarsskyldighet, skador eller utgifter som uppkommit och/eller lidit skada till följd av all användning av och/eller utstationering av och/eller utseende av Kommentarerna på denna webbplats.

Elite Magiska Svampar förbehåller sig rätten att övervaka alla Kommentarer och att ta bort alla Kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa Villkor.

Du garanterar och framställer att:

 • Du har rätt att posta Kommentarer på vår hemsida och har alla nödvändiga licenser och godkännanden för att göra så.
 • Kommentarer som inte invadera alla immateriella rättigheter, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, patent eller varumärke tillhörande tredje part;
 • Kommentarerna får inte innehålla material som är kränkande, ärekränkande, kränkande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i privatlivet
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att tillhandahålla eller främja näringslivet eller anpassade eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed Elite Magiska Svampar en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och ändra några av dina Kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänka till vårt Innehåll

Följande organisationer kan länka till vår Webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Myndigheter;
 • Sökmotorer.
 • Nyheter organisationer.
 • Online-katalog distributörer kan länka till vår Webbplats på samma sätt som de länkar till Webbplatser för andra börsnoterade företag, och
 • Systemet Ackrediterade Företag utom att värva icke-vinstdrivande organisationer, välgörenhet köpcentra, och välgörenhet fundraising grupper som kanske inte länkar till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, publikationer eller till annan Webbplats information så länge länken: (a) är inte på något sätt vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Vi kan undersöka och godkänna andra länken förfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument-och/eller business information.
 • dot.com gemenskapen platser.
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • online-katalog distributörer.
 • internet portaler;
 • redovisnings -, juridik-och konsultföretag, och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länken förfrågningar från dessa organisationer om vi bestämmer oss för att: (a) länken inte skulle göra oss titta ogynnsamt för oss själva eller våra ackrediterade företag; b) organisationen inte har några negativa poster med oss; (c) en fördel för oss synlighet på hyperlänken kompenserar avsaknad av Elite Magiska Svampar ; och (d) den länk som finns i samband med allmän information om resursen.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: (a) är inte på något sätt vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du meddela oss genom att skicka ett e-post till Elit Magiska Svampar . Vänligen inkludera ditt namn, din organisation namn, kontaktuppgifter samt WEBBADRESSEN för din webbplats, en lista över Webbadresser som du har för avsikt att länka till vår Webbplats, och en lista med alla Webbadresser på vår sida som du vill länka. Vänta 2-3 veckor för ett svar.

Godkända organisationer kan hyperlänk till vår Webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företags namn; eller
 • Genom att använda uniform resource locator som är kopplade till, eller
 • Med hjälp av någon annan beskrivning av vår Hemsida vara kopplat till att det är vettigt inom ramen och utformning av innehåll på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Eliten Magiska Svampar 's logotyp eller andra konstverk kommer att vara tillåtna för att länka frånvarande ett varumärke licensavtal.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd, kan du inte skapa ramar kring våra Webbsidor att förändra på något sätt den visuella presentationen eller utseende på vår Webbplats.

Innehåll Ansvar

Vi skall inte hållas ansvariga för innehåll som visas på din Webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som stiger på din Webbplats. Ingen länk(ar) som ska visas på en Webbplats som kan tolkas som kränkande, obscent eller kriminella, eller som bryter mot på annat sätt bryter mot eller uppmuntrar överträdelsen eller andra kränkningar av rättigheter för tredje part.

Din Integritet

Läs Sekretesspolicy.

Förbehåll av Rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår Hemsida. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår Webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att amen dessa villkor och det är att länka politik som helst. Genom att kontinuerligt med att länka till vår Webbplats, accepterar du att vara bunden av och följa dessa länkar villkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår Hemsida som är kränkande för någon anledning, du är fri att kontakta och informera oss som helst. Vi kommer att pröva begäran om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra eller så, eller att svara dig direkt.

Vi kan inte säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekta, kan vi inte garantera dess fullständighet eller exakthet, inte heller kan vi lova att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig eller att materialet på webbplatsen är uppdaterad.

Ansvarsfriskrivning

Till den maximala utsträckning som medges av gällande lag friskriver vi oss från alla utfästelser, garantier och villkor som gäller för vår webbplats och användning av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer:

 • begränsa eller utesluta vår eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada.
 • begränsa eller utesluta vår eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig oriktig utfästelse;
 • begränsa någon av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, eller
 • att utesluta någon av våra eller era skulder som inte kan uteslutas enligt gällande lag.

Begränsningar och förbud av ansvar som fastställs i detta Avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke, och (b) reglerar allt ansvar som följer av villkoren, inklusive skulder som uppkommit i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och den information och tjänster på webbplatsen tillhandahålls utan extra kostnad, kommer vi inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.

sv_SESwedish